KAISERŠTEJNSKÝ PALÁC

Objevte kouzlo barokního domu na rušném Malostranském náměstí. Rozmanité sály a salonky vyhoví všem typům společenských akcí a dodají jim patřičnou noblesu.

Kaiserštejnský palác, to je skvělé místo k setkání už od dob vrcholného baroka.

Historie

Do dnešní podoby byl dostavěn v roce 1714. Vznikl přestavbou dvou renesančních domů. Palác se skládá ze dvou budov spojených úzkými bočními křídly, které vytvářejí menší nádvoří. V přízemí zadní budovy jsou dodnes dochovány renesanční klenby a pozdně renesanční trámové stropy zdobené malbami.

V průčelí hlavní budovy obrácené do Malostranského náměstí bývalo loubí, které bylo zazděno při přestavbě v roce 1896. Při této přestavbě byl rovněž přistavěn balkon.

Budova nemá obvyklý štít. Atika je však vyzdobena sochami Čtyř ročních počasí a dekorativními vázami. Sochařská výzdoba je dílem italského sochaře Ottavia Mosto.

Prvním majitelem byl vojenský velitel Prahy František Helfrýd svobodný pán z Kaisersteinu. V dalších letech palác vystřídal několik majitelů. Byla mezi nimi i rodina Radeckých z Radče. Maršálu Radeckému, považovanému za jednoho z nejlepších vojevůdců 19. století, byl v roce 1859 odhalen na Malostranském náměstí pomník. V té době také náměstí neslo jeho jméno.

Palác od Radeckých získal hoteliér Václav Petzold, který zde zřídil restauraci. Paláci se tak dalších sto let říkalo „U Petzoldů“. Petzoldova manželka, operní pěvkyně Marie Sittová, se stala první představitelkou Smetanovy Prodané nevěsty.

Ve 40 letech minulého století získala budovu Česká spořitelna. Pro účely České spořitelny byl podle návrhu architekta Kašpara Předáka v roce 1845 upraven slavnostní sál v prvním patře ve slohu pozdního klasicismu.

V roce 1977 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce pod vedením architektů ing. Zdeňka Pokorného a ing. arch. Jaroslava Bělského. Rekonstrukce vrátila palác do původní barokní podoby. Byl obnoven hlavní velký sál, loubí v přízemí a vchod posunut na původní místo.

Blog