Jak investovat do komunálních dluhopisů a získat stabilní výnosy

Soukromé a vládní dluhopisy už známe asi všichni. Slyšeli jste ale o komunálních dluhopisech? Tyto finanční nástroje přináší příležitost investovat do místních samospráv a podporovat rozvoj infrastruktury ve městech a obcích. Komunální dluhopisy jsou emitovány místními vládami nebo samosprávami a slouží k financování veřejných projektů, jako je výstavba silnic, škol, nemocnic a dalších infrastrukturních projektů.

Co jsou komunální dluhopisy a jak fungují?

Fungování komunálních dluhopisů je relativně jednoduché. Místní vlády vydávají tyto dluhopisy, které mají pevně stanovené období splatnosti, nejčastěji se pohybuje v rozmezí několika let. Investoři, kteří kupují tyto dluhopisy, tím financují realizaci místních veřejných projektů. Výnos z těchto dluhopisů je obvykle vyplácen ve formě pravidelných úrokových plateb a nakonec návratu počáteční investice.

Top 5 výhod investování do komunálních dluhopisů

1. Stabilní výnosy
Komunální dluhopisy jsou obecně považovány za relativně bezpečnou investici s předvídatelným výnosem. Místní samosprávy mají často stabilní zdroje příjmů, na kterých také závisí jejich finanční závazky. Jako investor tak máte větší jistotu pravidelného příjmu z úroků a návratu investovaného kapitálu, než třeba u soukromých dluhopisů.

2. Diverzifikace portfolia
Tyto dluhopisy nabízejí odlišnou expozici než jiné investiční nástroje, jako jsou akcie a korporátní dluhopisy. I pokud chcete sestavit rizikovější portfolio, doporučuje se mít alespoň část z něj zastoupenou nízkorizikovými investicemi.

3. Podpora místních samospráv

Vaše investice je využita k financování veřejných projektů, jako je výstavba silnic, škol, nemocnic a další infrastruktury. Tím pomáháte posilovat místní ekonomiku a zlepšovat kvalitu života, třeba ve svém vlastním městě.

4. Daňové výhody
V některých případech mohou být výnosy z komunálních dluhopisů osvobozeny od daní. To znamená, získané výnosy z těchto dluhopisů jsou čisté, bez ztráty na daňových odvodech. 

5. Likvidita
Komunální dluhopisy jsou dobře obchodovatelné na finančních trzích. To poskytuje vysokou míru  flexibility pro případ, že byste potřebovali prodat dluhopisy za hotovost.

Rizika spojená s investováním do komunálních dluhopisů

Ačkoliv jsou dluhopisy obecně, a komunální obzvláště, bezpečným investičním nástrojem, nejsou zcela bez rizik. Rizika spojená s investováním do komunálních dluhopisů představuje především kreditní riziko a riziko úrokových sazeb. Kreditní riziko se týká schopnosti místní samosprávy nebo splácet své závazky včas a v plné výši. 

V případě, že se místní samospráva dostane do finančních potíží, poklesem příjmů či špatným hospodařením, může to její schopnost splácet dluhopisy ohrozit. Riziko úrokových sazeb se týká centrální změny úrokových sazeb na trhu. Pokud se úrokové sazby zvýší, hodnota stávajících dluhopisů může klesnout. 

Jak vybrat vhodného emitenta komunálních dluhopisů

Co vzít v úvahu před nákupem komunálních dluhopisů?

1. Kreditní hodnocení
Hovoříme o tom, zda emitent splácí své závazky, tedy jestli dobře hospodaří s penězi. Finanční stabilitu a schopnost splácet dluhy hodnotí takzvané ratingové agentury. Vyšší rating značí vyšší důvěryhodnost a nižší riziko. 

2. Finanční stabilita
Zajímejte se o rozpočet, příjmy, výdaje a dlouhodobé závazky. Zjišťujte, zda samospráva dlouhodobě financuje plánované projekty efektivně.

3. Transparentnost a informace

Podívejte se na zveřejňované přehledy, výroční zprávy a další relevantní informace. Emitent by měl investorovi vždy poskytovat pravidelné a důvěryhodné informace. 

4. Makroekonomické faktory
Nezapomeňte zohlednit hospodářské podmínky regionu, ve kterém se samospráva nachází, a jejich vliv na místní ekonomiku a finanční stabilitu emitenta.

Jaké jsou typy komunálních dluhopisů a jak se liší

V zásadě existují komunální dluhopisy dvou druhů. A to vydané obcí, nebo krajem. Takto označené dluhopisy nemůže vydávat žádný jiný subjekt a oproti ostatním dluhopisům pro ně platí jedno základní odlišné pravidlo. A to sice, že jejich emisi neschvaluje ČNB, ale Ministerstvo financí. Platí pro ně přísnější schvalovací proces, během kterého ministerstvo ověřuje, zda je daný celek způsobilý splácet závazky z dluhopisů. I díky tomu jsou komunální dluhopisy spolehlivou volbou.

6. Jaký je výnos z investování do komunálních dluhopisů

V České republice se zisk z komunálních dluhopisů obecně pohybuje v řádech jednotek procent.

Výnos z investice se skládá z dvou hlavních složek: úrokového výnosu a případného zisku z prodeje dluhopisů.

 1. Úrokový výnos
  Úroková sazba je obvykle stanovena při emisi dluhopisů a zůstává neměnná po celou dobu. Výnos se vyplácí buď ročně, pololetně nebo měsíčně.
 2. Zisk z prodeje dluhopisů
  Pokud se rozhodnete prodat své komunální dluhopisy před splatností, můžete získat případný zisk nebo ztrátu z rozdílu mezi prodejní cenou a původní investicí. Tento zisk nebo ztráta závisí na tržních podmínkách, jako je změna úrokových sazeb a poptávka po dluhopisech na sekundárním trhu.

7. Jaké jsou náklady spojené s investováním do komunálních dluhopisů

Prvním a největším nákladem je samotná investice. V závislosti na konkrétní příležitosti se může pohybovat od několika tisíc po desítky milionů korun. Jako u každé investice, je potřeba zůstat u takové částky, kterou si můžete dovolit nemít v hotovosti po dobu alespoň několika let.

Dalším nákladem jsou potom transakční poplatky. Například provize, kterou musíte zaplatit makléři nebo finanční instituci za nákup. Transakční náklady se liší v závislosti na poskytovateli služeb a podmínkách prodeje.

8. Jaké jsou daňové povinnosti při investování do komunálních dluhopisů

O zdanění se nebudete muset starat. Vydavatel dluhopisů sídlící v Česku je totiž povinen úroky zdanit ještě než vám je vyplatí. Zisk z komunálních dluhopisů tedy nemusíte uvádět ani v daňovém přiznání.

9. Jaké jsou možnosti obchodování s komunálními dluhopisy

 1. Burzovní obchodování
  V České republice je nejznámější a největší burzou pro obchodování s dluhopisy Pražská burza. Investoři zde mohou nakupovat a prodávat dluhopisy prostřednictvím svých brokerských účtů. Dluhopis si tak kupujete od jiné osoby.
 2. Primární trh
  Na primárním trhu jsou dluhopisy nabízeny k prodeji veřejnosti přímo emitentem. Dluhopis si tak kupujete od obce či kraje.
 3. Investiční fondy
  Tyto fondy shromažďují finanční prostředky od investorů a spravují celé portfolio. Investoři mohou nakupovat a prodávat podílové listy fondů, a stát se tak vlastníkem i zlomku dluhopisu.

Na závěr: zhodnocení výhod a rizik investování do komunálních dluhopisů a doporučení pro investory.

Investování do komunálních dluhopisů může být pro investory dobrou volbou pokud hledají stabilní výnosy a jistotu. Je však důležité si být vědom rizika platební neschopnosti subjektu a změny úrokové sazby.

Před rozhodnutím o investici do komunálních dluhopisů je potřeba zhodnotit finanční stabilitu emitenta a sledovat aktuální ekonomické a tržní podmínky. Pokud si nejste investicí jistí, konzultujte ji s investičním poradcem, nebo finanční institucí.