Korporátní a vládní emise dluhopisů: Jaký je mezi nimi rozdíl?

Investice do dluhopisů jsou tradičním způsobem, jakým mohou investoři zhodnocovat své peníze a diverzifikovat svá portfolia. Dluhopisy jsou však daleko od jednotného trhu. Existují různé typy dluhopisů, a dvěma z nich jsou korporátní dluhopisy a vládní dluhopisy. V tomto článku se podíváme na rozdíly mezi těmito dvěma druhy emisí dluhopisů a na to, co by měli investoři brát v úvahu při jejich výběru.

Korporátní emise dluhopisů

Definice korporátních dluhopisů

Korporátní dluhopisy jsou dluhopisy emitované soukromými společnostmi nebo veřejně obchodovanými společnostmi. Investoři, kteří kupují korporátní dluhopisy, vlastní dluhové nástroje vydané těmito společnostmi. Příklad korporátních dluhopisů mohou být dluhopisy vydávané společnostmi Apple, Microsoft nebo ExxonMobil.

Kdo jsou emitenti korporátních dluhopisů

  • Soukromé společnosti: Mnoho soukromých společností vydává dluhopisy pro získání kapitálu na financování svých projektů a expanze.
  • Veřejně obchodované společnosti: Tyto společnosti mají dluhopisy obchodovatelné na veřejných burzách.

Rating a riziko korporátních dluhopisů

Korporátní dluhopisy mají různá hodnocení ratingovými agenturami, což odráží kvalitu emitenta. Vyšší riziko může znamenat vyšší výnosnost pro investory.

Výnosnost korporátních dluhopisů

Výnosnost korporátních dluhopisů je obvykle vyšší než výnosnost vládních dluhopisů, ale zároveň jsou spojeny s vyšším rizikem.

Vládní emise dluhopisů

Definice vládních dluhopisů

Vládní dluhopisy jsou dluhopisy, které vydávají národní nebo místní vlády. Jsou považovány za jedny z nejbezpečnějších investičních nástrojů. 

Kdo jsou emitenti

  • Národní vlády: Tyto emise pocházejí od centrálních vlád, jako je americké ministerstvo financí, ministerstvo financí ČR nebo ministerstvo financí Spojeného království.
  • Místní vlády: Místní úřady a samosprávy také mohou emitovat vlastní dluhopisy pro financování infrastrukturních projektů.

Rating a riziko vládních dluhopisů

Vládní dluhopisy mají tendenci mít výborné ratingy a jsou považovány za méně rizikové než korporátní dluhopisy. Není ale pravdou, že jsou zcela bez rizika, jak se můžete dočíst v tomto článku.

Výnosnost vládních dluhopisů

Vládní dluhopisy obvykle nabízejí nižší výnosnost než korporátní dluhopisy, což je jistá daň za jejich (pozor, stále relativně) nižší riziko.

Příklady vládních dluhopisů

Příklady zahrnují dluhopisy amerického státního pokladu (T-bonds) nebo britské Gilts. U nás jsou příkladem tohoto druhu dluhopisu třeba Dluhopisy republiky.

Rozdíly mezi korporátními a vládními emisemi dluhopisů

Rizikový profil

Kreditní riziko: Korporátní dluhopisy mají vyšší kreditní riziko než vládní dluhopisy.

Likvidita: Vládní dluhopisy mají obvykle vyšší likviditu na trhu.

Ratingové agentury a hodnocení emitentů

Korporátní emitenti se hodnotí podle své finanční stability, zatímco vládní emitenti mají obvykle výbornou kreditní pověst.

Daňové aspekty

Výnosy z některých vládních dluhopisů mohou být osvobozeny od daní, což může být atraktivní pro investory.

Vliv ekonomického prostředí

Mění se ekonomické prostředí, mění se i relativní atraktivita korporátních a vládních dluhopisů.

Volba mezi korporátními a vládními dluhopisy

Rozhodování o tom, zda investovat do korporátních nebo vládních dluhopisů, závisí na několika faktorech:

Investiční cíle a profil rizika

Investoři by měli zvážit své investiční cíle a toleranci k riziku. Pokud hledají stabilní a bezpečný způsob, jak zhodnotit své peníze, mohou být vládní dluhopisy vhodnou volbou. Naopak, ti, kteří jsou ochotni přijmout vyšší riziko za potenciálně vyšší výnosnost, by mohli preferovat korporátní dluhopisy. Nějaké rady pro začínající investory můžete najít třeba zde.

Diverzifikace portfolia

Diverzifikace je klíčovým faktorem při správě investičního portfolia. Investoři by měli zvážit, jaký podíl dluhopisů chtějí ve svém portfoliu a jaký typ dluhopisů by mohl nejlépe doplnit jejich akciové pozice a jiné investice.

Tržní situace a výhled

Stav trhu a ekonomický výhled mohou ovlivnit rozhodnutí mezi korporátními a vládními dluhopisy. Například v dobách hospodářské nejistoty mohou být vládní dluhopisy považovány za bezpečný přístav pro vaše peníze.

Před investováním do jakéhokoli druhu dluhopisů by měli investoři konzultovat s finančním poradcem a pečlivě zhodnotit své osobní finanční situace a cíle.

Rozdíly mezi korporátními a vládními emisemi dluhopisů jsou zásadní pro investory. Každý druh má své vlastní charakteristiky a výhody. Rozhodnutí o tom, který druh dluhopisů je pro vás ten správný, závisí na vašich investičních cílech, toleranci k riziku a aktuálním stavu trhu. Důležité je mít na paměti, že diverzifikace portfolia může pomoci snížit riziko a dosáhnout vyváženého přístupu k investicím.